Myšlenka

„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé“

Citát slavného Goetheho asi nejlépe vystihuje myšlenku nejenom našeho charitativního projektu.

 


 

Pokud by jste měli zájem podílet se jakýmkoliv způsobem

(partner projektu, kapela která by si chtěla zahrát, sponzor projektu)

na naší akci a přispět tak dobré věci, kontaktujte nás.

helping-hands-charity-choice