2017

 

Charitativní koncert Autumn Night Katovice 2017

přinesl Dětskému domovu ve Volyni přes 45 tisíc korun

Již pátý ročník charitativního hudebního projektu Autumn Night Katovice se uskutečnil na
sklonku listopadu roku 2017 v kulturním domě Městyse Katovice. Pořadatelský tým dobrovolníků
spolku Rally Fans Katovice a hudební kapely Riverside Project se rozhodl výtěžek z pátého ročníku
věnovat Dětskému domovu ve Volyni.

I díky kapelám (RightNow, GangstaSKA, Riverside Project, Pirates of the Pubs a Cela pro
Klárku), které se v rámci vystoupení vzdaly honoráře, nebo hrály za náklady spojené s cestou, se
podařilo vybrat rekordní výtěžek 41 753 korun, který byl předán do rukou ředitele Dětského domova
ve Volyni dne 20. 2. 2018. V rámci koncertu proběhla již tradičně prodejní výstava výrobků dětí
z Dětského domova, při které se podařilo prodat výrobky za dalších necelých 4 tisíce korun.
Charitativního koncert navštívilo zhruba 200 lidí. Hlavními partnery akce jsou již tradičně Česká
Pirátská strana a Městys Katovice a DR servis.

sek

Reakce pana ředitele Dětského domova Jiřího Pána:
„Musím říct, že výše daru šokovala, protože jsem už dlouho takovou to částku jako dar
neviděl. Pro rozvoj a péči o děti je každý finanční prostředek dobrý. Státní prostředky jsou v podstatě
účelově dané – stravování, ubytování, elektrika, otop a tak dále. Ze státního rozpočtu si musíme
vytvořit určitou část proto, abychom mohli nadstandardně působit na děti. Ať už je to třeba výjezd na
lyžařský výcvik, nakupování sportovního vybavení a pokud máme tuto možnost získat finanční
prostředky jinde, tak nám to moc pomůže, jelikož můžeme ty státní prostředky trošičku, jak se říká
zatlačit zpátky a využít je třeba pro rozvoj domu a jeho zařízení a na tyto mimoškolní aktivity použít
tyto darované prostředky od sponzora.“

volyne

Martin Mazuch – hlavní organizátor, předseda spolku Rally Fans Katovice
„Rád bych poděkoval hlavně všem dobrovolníkům ať už z našeho spolku nebo kapely Riverside
Project a samozřejmě dalším přátelům, kteří se k nám každoročně připojí a pomůžou s organizací této
akce. Bez nich bychom se nikdy nedostali tak daleko, že po pátém ročníku charitativního projektu
Autumn Night jsme v součtu předali něco málo přes 125 tisíc korun potřebným. Na místě je
poděkovat také dlouhodobému partnerovi, kterým je Městys Katovice, a za poslední tři roky Česká
Pirátská strana.“

predani

Lukáš Kolářík – poslanec parlamentu ČR, Česká Pirátská strana, místopředseda spolku Rally Fans
Katovice
„Česká Pirátská strana vstoupila do tohoto projektu před třemi lety, kdy v rámci participativního
rozpočtu dostala akce prostředky pro úhradu nákladů. Jelikož akce prokazovala úspěch i v dalších
letech, rozhodli jsme se ji nadále podporovat přímým darem z našeho rozpočtu a tím jsme pomohli
pořadateli navýšit výtěžek, který byl předán potřebným.

dsc09748

Ivan Křešnička – frontman kapely Cela pro Klárku
„Všechny kapely našeho ražení si vydělají peníze maximálně na náklady spojené s jízdou na
koncerty, případně jsme schopni vydat nějaké cédéčko, nebo natočit videoklip. Rozhodně nás to
neobohacuje nebo snad neživí. Není nic hezčího než někomu pomoci tím co umíme a jsme rádi, že
jsme byli na Autumn Night 2017 pozváni, protože ta hlavní tíha je na pořadatelích, pro ně je to
obrovská práce a pro nás je to radost, dojet na koncert, zahrát si a ještě vědět, že to někomu
pomůže.“

2
Autor přiložených fotografií: Radek Pavel

Volyne sek predani DSC09748 clanek 3 2 1