2016

Výtěžek Autumn Night Katovice 2016

Předali jsme Dennímu stacionáři pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé 26 000 Kč.

Průběh Autumn night 2016:

Dne 26. 11. 2016 se v katovickém kulturním domě konal již čtvrtý ročník charitativního koncertu Autumn Night. Letošní výtěžek z hudební akce, jejímž pořadatelem je spolek Rally Fans Katovice a katovická rocková kapela Riverside Project, putuje do Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé ve Strakonicích (dále jen Denní stacionář). Charitativní koncert letos podpořily kapely Ebony, Element, Patheroye Roye, Jaksi Taksi a Riverside Project, svým vystoupením bez nároku na honorář či s výraznou slevou honoráře. Další zásadní podpora přišla od hlavních partnerů akce, jimiž byly Česká pirátská strana, Městys Katovice a zajištění zvukové techniky Xprodukce&Drabsound.

V rámci koncertu proběhla ve vestibulu kulturního domu prodejní výstava výrobků uživatelů Denního stacionáře. Tato výstava byla podobně úspěšná jako v loňském roce, kdy výtěžek putoval do Dětského domova ve Volyni.

 

dsc_5590

dsc_5167

 

Předání výtěžku v Denním stacionáři:

Výtěžek z koncertu jako takového byl 26 000 Kč. Předání v Denním stacionáři proběhlo 22.12. 2016 u příležitosti Christmas party, za přítomnosti vedoucí Denního stacionáře Karolíny Hejtmánkové a dále ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Dagmar Prokopiusové. Zpříjemnění předvánoční atmosféry zařídili i uživatelé Denního stacionáře, kteří zpívali koledy, recitovali vánoční básně a starali se o občerstvení pro své kamaráda a rodinné příslušníky.

 

predani_4

„Chtěl bych poděkovat všem členům spolku Rally Fans Katovice, ale i jejich kamarádům, kteří se již po 4 roky podílejí bez nároku na jakýkoliv honorář na pořádání této akce. Poděkování patří samozřejmě i členům a přátelům kapely Riverside Project. Velké díky patří také zaměstnanci Městyse Katovice Josefu Mašátovi, který je každoročně naší velkou oporou ze strany městyse při pořádání koncertu. Děkuji také pracovníkům z Denního stacionáře za aktivní přístup a příjemnou spolupráci a velice příjemné uvítání při předání výtěžku. Největší poděkování však patří vám všem, kteří navštěvujete charitativní projekt Autumn Night, protože nebýt vás, diváků a fanoušků nejen regionální hudby, tak by výtěžek nikdy nebyl takový, jako je třeba letos.“ (Martin Mazuch, DiS., předseda spolku Rally Fans Katovice)

 

predani_1

S přáním všeho nejlepšího do nového roku se na vás těšíme nejenom na V. ročníku charitativního koncertu Autumn Night 2017.

 

DSC_5640 DSC_5590 DSC_5552 DSC_5154 DSC_5288 DSC_5167 poukaz_2 predani_2 (1) predani_4 predani_8 predani_7 predani_5 predani_1 (1)